STRESS RELIEF

An Shen Bu Shen Wan – 200 ct.

An Shen Bu Shen Wan ..

This Traditional Chinese formula is to calm the nerves and regain normal heart beats by adjusting t..
$15.95

$15.95

Chai Hu Long Gu Mu Li Wan (Bupleurum Powder to Spread the Liver) – 200 ct.

Chai Hu Long Gu Mu L..

This Traditional Chinese herbal formula moves Liver Qi, regulates Qi and Blood, harmonizes Liver a..
$15.95

$15.95

Chuan Xiong Si Wu Tang Wan (Four Sustances Pill) – 200 ct.

Chuan Xiong Si Wu Ta..

 This traditional Chinese herbal formula enriches the blood and regulates the menstruation. It..
$15.95

$15.95

Fu Fang Dan Shen Wan - 200 ct.

Fu Fang Dan Shen Wan..

This Traditional Chinese herbal formula promotes blood circulation by removing blood stasis, cause..
$15.95

$15.95

Jia Wei Xiao Yao Wan (Free and Easy Wanderer) – 200 ct.

Jia Wei Xiao Yao Wan..

In traditional Chinese medicine this herbal formula is used to disperse liver Qi stagnation. While ..
$15.95

$15.95

Pian Tou Tong Wan (Migraine Pills) – 200 ct.

Pian Tou Tong Wan (M..

In traditional Chinese medicine this herbal formula is called "Migraine Pills" in Chinese, which ca..
$15.95

$15.95

Qian Lie Shu Wan (Prostate Comfort Pills) – 200 ct.

Qian Lie Shu Wan (Pr..

In traditional Chinese medicine this herbal formula is called "Prostate Comfort Pills" in Chinese, ..
$15.95

$15.95

Suan Zao Ren Tang Wan – 200 ct.

Suan Zao Ren Tang Wa..

In Traditional Chinese medicine this herbal formula is mainly used in cases of Insomnia and night s..
$15.95

$15.95

Tian Wang Bu Xin Dan (Emperor of Heaven’s Special Pill to Tonify) – 200 ct.

Tian Wang Bu Xin Dan..

In traditional Chinese medicine this herbal formula is famous for replenishing the blood and Yin to..
$15.95

$15.95

Xue Fu Zhu Yu Wan (Drive Out Blood Stasis in the Mansion of Blood) – 200 ct.

Xue Fu Zhu Yu Wan (D..

In traditional Chinese medicine this herbal formula is used to promote blood circulation to remove ..
$15.95

$15.95

Yu Quan Wan – 200 ct.

Yu Quan Wan – 200 ..

This Traditional Chinese herbal formula promotes the fluids to stop extreme thirst and clear away r..
$15.95

$15.95

Showing 1 to 11 of 11 (1 Pages)